Ngày 18/1/2017 MobiWork đã thực hiện nâng cấp phần mềm MobiWork.DMS nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các tính năng được nâng cấp bao gồm:

 • Theo dõi lịch sử viếng thăm khách hàng
 • Mở rộng trường thông tin trong quản lý khách hàng
 • Quyền nhập/xuất dữ liệu
 • Tính VAT sau chiết khấu
 • Chương trình khuyến mại
 • Duyệt đồng loạt nhiều đơn hàng
 • Báo cáo chấm công

Ngày 18/1/2017 MobiWork đã thực hiện nâng cấp phần mềm MobiWork.DMS nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể như sau:

1. Giám sát nhân viên

– Hỗ trợ xem lịch sử viếng thăm khách hàng của mỗi nhân viên theo từng ngày cụ thể (hôm nay, hôm qua,…) thay vì chỉ hiện lộ trình của ngày hiện tại như trước đây.

– Bổ dung mô tả chiều di chuyển (mũi tên) khi xem lộ trình di chuyển của nhân viên.

gsnv_01

2. Quản lý danh sách khách hàng

– Nhập dữ liệu: hỗ trợ nhập thêm các trường dữ liệu trong Menu “Khách hàng” tùy theo nhu cầu quản lý thông tin khách hàng của doanh nghiệp.

B1: Tạo thêm trường dữ liệu trong biểu mẫu

B2: Trong file Excel đặt tên trường giống với tên trường trong biểu mẫu vừa tạo.

B3: Nhập dữ liệu như bình thường.

– Xuất dữ liệu: tự động tải về luôn khi đồng ý xuất dữ liệu

– Nhật ký nhập xuất dữ liệu: theo dõi lịch sử nhập xuất dữ liệu trên hệ thống

nhật ký dữ liệu

3. Quyền xuất/nhập dữ liệu

Cấu hình cho phép nhân viên được xuất/nhập dữ liệu hay không

treeGroup_02

4. Cơ chế tính VAT sau chiết khấu

Cơ chế tính VAT sau chiết khấu được cấu hình menu Cây đơn vị.

Vào “Cây đơn vị”   “Cấu hình” “Cơ chế tính VAT”   chọn tính VAT trước hoặc sau khi giảm trừ chiết khấu.

Nếu không thiết lập, phần mềm từ mặc định cách tính VAT trước khi giảm trừ chiết khấu.

cau_hinh_VAT_1

Minh họa cách tính VAT trước và sau khi giảm trừ chiết khấu:

 • Tính VAT trước khi giảm trừ chiết khấu

VAT = Thành tiền * VAT (sản phẩm tương ứng)

Tổng VAT = ∑ VAT.

VAT_hien_tai_

 • Tính VAT sau khi giảm trừ chiết khấu

Chiết khấu đơn hàng (CKDH) sẽ được phân bổ cho các sản phẩm theo tỉ lệ của thành tiền và tổng tiền hàng.

VAT = (Thành tiền – chiết khấu sản phẩm – phần CKDH vừa phân bổ) * VAT (sản phẩm tương ứng)

Tổng VAT = ∑ VAT.

VAT_sau

5. Chương trình khuyến mại

Bổ sung thêm “Loại hình thức khuyến mại”, cho phép thiết lập chương trình khuyến mại khi mua nhiều sản phẩm.

khuyen_mai_thiet_lap.2

Mua nhiều sản phẩm – đạt số tiền – tặng một hoặc nhiều sản phẩm

muti_sp_st_sp

Mua nhiều sản phẩm – đạt số lượng – tặng một hoặc nhiều sản phẩm

muti_sp_sl_sp


Chức năng “Tìm kiếm sản phẩm nâng cao”

Để sử dụng chức năng này bạn phải chọn dòng muốn thêm rồi sau đó mới click chọn tìm kiếm sản phẩm nâng cao

tim_Kiem_nang_cao.2

Tổng tiền hàng – tặng một hoặc nhiều sản phẩm

muti_tien_sp

6. Duyệt đồng loạt nhiều đơn hàng

Hỗ trợ duyệt nhiều đơn hàng theo các điều kiện tự thiết lập.

 • Điều kiện duyệt
 • Duyệt theo chiết khấu
 • Duyệt theo thanh toán
 • Duyệt theo sản phẩm khuyến mại

Vào “Bán hàng” “Phiếu đặt hàng”   “Duyệt nhiều”

order_02

7. Báo cáo chấm công

Hỗ trợ tra cứu thông tin trong bất cứ khoảng thời gian nào của tháng

VD: Xem báo cáo chấm công từ 28/12/2016 đến 27/01/2017.

timeSheet_01

8. Tốc độ chạy và khắc phục vấn đề

– Đã nâng cấp để hệ thống chạy nhanh, mượt hơn khi xuất/nhập dữ liệu

– Khắc phục được hiện tượng nhân đôi đơn hàng, khách hàng, thông tin viếng thăm khi nhân viên đồng bộ từ thiết bị di động về hệ thống bị gián đoạn => Đồng bộ thông tin lần 2

Hãy thường xuyên theo dõi website http://mobiwork.vn chuyên mục “Tính năng mới” hoặc fanpage Mobiwork DMS để cập nhật các thông báo về tính năng mới của phần mềm Mobiwork DMS.

btn-trial

Thông báo cập nhật số 1.2017

Thông báo cập nhật số 2.2017
5 (1) vote